FEBRE I EXANTEMA


cas1.JPGcas2.JPGcas3.JPGcas4.JPGcas5.jpg

MOTIU DE VISITA A URGÈNCIES: Pacient de 8 anys que consulta per quadre febril d'una setmana i exantema de 4 dies d'evolució. Presenta febre en pics (màx 40ºC) amb sudoració profusa i calfreds, amb bona resposta a antitèrmic. Lesions exantemàtiques en progressió, manifestant cefalea, miàlgies generalitzades, dolor abdominal i faringodínia. Dues lesions en mucosa oral i amb edema parpebral. Tos seca i lleu rinorrea. Segons la mare ha efectuat només dues miccions escasses en les darreres 6 hores.
ANTECEDENTS FAMILIARS: ambient epidemiològic familiar negatiu. Fill únic. Mare no gestant. Contacte amb gossos a Portugal fins fa 4 dies.
ANTECEDENTS PERSONALS: Varicel.la als 9 mesos. Dermatitis atòpica. Rinoconjuntivitis al.lèrgica. Vaccins segons calendari. Prova de tuberculina negativa fa 8 mesos. Desenvolupament ponderoestatural i psicomotrius adequats.
AL·LÈRGIES CONEGUDES: àcars
E. FÍSICA:
T. Ax: 38'2ºC (antitèrmic fa 5 hores) / Pes: 34,800 Kg. (33,500 fa 2 dies)
TA 90-63 mmHg / FC 116 bpm
Estat general: regular.
Hidratació: Normal. Edema parpebral, facial i de peus, sense fòvea.
Coloració: Normocolorejat. Exantema maculopapular eritematoviolaci no confluent, centrífug, afectant palmells i plantes. No petèquies. Múltiples lesions secundàries costroses per gratat de probables picades d'insecte, sense predomini de cap d'elles.
No adenopaties significatives
Hiperèmia conjuntival no exsudativa sense lesions mucoses.
ORL: Orofaringe: llengua saburral, orofaringe hiperèmica, afta en mucosa oral de galta esquerra i altra a nivell de paladar dur
Auscultació Cardíaca: Normal. Tons rítmics sense bufs. Perfusió perifèrica conservada.
Auscultació Respiratòria: Normal. No sorolls afegits
Abdomen: Tou depressible, sense masses ni megàlies. Peristaltisme conservat. Dolorós a la palpació sense signes de peritonisme
Genitals: fimosi, no aparents lesions mucoses.
Sistema nerviós: Normal. No meningisme. Sense focalitat aparent

EXPLORACIONS COMPLEMENTÀRIES