DIAGNÒSTIC
SÍNDROME ANTICOLINÈRGICA


Els antihistamínics sedants poden presentar efectes adversos antimuscarínics (sense necessitat de sobredosificació) propis dels anticolinèrgics, com ara: sequetat de boca, midriasi, retenció urinària, alucinacions, extrapiramidalisme, arrítmies,...
Alguns autors creuen que el dubtós efecte terapèutic dels antihistamínics en quadre respiratoris de vies altes no al·lèrgics podrien justificar-se pel seu efecte anticolinèrgic (sequetat de mucoses), perquè en aquests quadres no hi ha activació de la histamina.

El pacient havia rebut tractament amb prometazina i va presentar un globus vesical per retenció urinària, que es va resoldre a les 48 hores de suspendre la medicació.

DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL
Megabufeta congènita
Bufeta neurògena o neuropàtica
Obstrucció uretral (Vàlvules d'uretra, Estenosi uretral, Hipertròfia prostàtica, Neoplàsies, Traumatismes)