MOTIU DE VISITA A URGÈNCIES: Pacient de 6 mesos d’edat que acudeix a urgències per presentar plor intens iniciat una hora abans. Visitat per febre fa 2 dies, posteriorment resta afebril. Avui un vòmit i una deposició pastosa. Sota tractament amb antihistamínic oral.
ANTECEDENTS PERSONALS: bronquitis. Ingrés per GEA, rotavirus.
AL·LÈRGIES CONEGUDES: no
E. FÍSICA:
Temperatura Ax: 37'9ºC / Pes: 10,45 Kg.
Estat general: Correcte.
Hidratació: Normal.
Coloració: Normocolorejat. No exantemes ni petèquies.
ORL: Otoscòpia: normal.
Orofaringe: congestiva con mucositat.
Auscultació Cardíaca: Normal.
Auscultació Respiratòria: Normal.
Abdomen: Tou depressible, sense masses ni megàlies. Difícil, de valorar per plor continuat.
Sistema nerviós: Normal. No meningis.

EXPLORACIONS COMPLEMENTARIES:
ECOGRAFIA ABDOMINAL:
Fetge, melsa i pàncrees sense alteracions. Vesícula i via biliar normal.
Ambdós ronyons, de mida, situació i morfologia normal, sense dilatació de cavitats o imatges de litiasi. No s’evidencien alteracions a les estructures gastrointestinals visualitzades. No hi ha líquid lliure o col·leccions.
Ocupant la meitat inferior de l’abdomen, hi ha una imatge de contingut líquid, de paret ben definida, amb aspecte de revestiment mucós, que s’estén cabdalment fins la pelvis menor, suggerint la presència d’un voluminós globus vesical, no es buida durant l’exploració. Vers la paret superior d’anomenada imatge, es continua una estructura d’aspecte arrodonit, en probable relació a persistència de l’úrac.
Suggerim buidar la bufeta mitjançant sondatge uretral i eventual control posterior.
Estudi d' orina (sonda):
CITOMETRIA i UROANALISIS normals;urocultiu en curs
Coprocultiu negatiu

DIAGNÒSTIC