PUNCIÓ LUMBAR

(compatible amb meningitis bacteriana parcialment tractada)
PL.JPG
DIAGNÒSTIC PRINCIPAL: SÈPSIA AMB MENINGITIS PER BACIL GRAMNEGATIU (E.COLI)
DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL: SÈPSIA D'ORIGEN URINARI vs PIELONEFRITIS HEMATÒGENA

COMENTARIS: Aquest cas permet reflexionar sobre la necessitat de practicar punció lumbar en tot nadó amb sospita d'infecció bacteriana invasiva, i extendre la recomanació als lactants menors de 3 mesos, sempre que no reuneixin criteris de benignitat (Yales).
La literatura insisteix en aquesta pràctica fins i tot en el cas d'una focalitat urinària reconeguda, que pot ser l'origen d'una bacterièmia amb posterior focalització secundària (p.ex SNC), o bé conseqüència d'aquesta (ITU per via hematògena) sense descartar afectació en altres órgans.