EVOLUCIÓ


Durant la seva estada a urgències augmenta la temperatura fins a 39'6ºC, presenta gemec continuat, cutis marmorata, mal estat general, dificultat respiratòria amb polipnea i aleteig nasal, taquicàrdia amb reperfusió capil·lar entre 1-2 segons, polsos centrals i perifèrics palpables malgrat vasoconstricció perifèrica, sense possibilitat de capturar inicialment pressió arterial no invasiva.
S'administra càrrega de volum fins a 15 ml/kg en xeringa, millorant l'estat general i la perfusió perifèrica, amb registre de tensió arterial de 120/70-80 mmHg, FC 200 bpm, SpO2 96% (O2 21%). S'inicia el tractament antibiòtic parenteral amb ampicil.lina i cefotaxima, millorant l'estat general, desapareixent el gemec i mantenint estabilitat hemodinàmica.
S'administra antitèrmic. Presenta distensió abdominal important, col·locant sonda rectal de forma transitòria.

Ingressa en planta sota monitorització contínua, amb l'orientació diagnòstica de sèpsia d'origen urinari, amb neutropènia. L'urocultiu i l'hemocultiu són positius a Escherichia coli resistent a ampicil·lina i sensible a cefotaxima. Es continua amb aquest segon antibiòtic.

En planta es manté hemodinàmicament estable però amb taquicàrdia, taquipnea, febre persistent i irritabilitat, malgrat l'antibiòtic parenteral a dosis de tractament per infeccions de SNC (300 mg/kg/dia). Inicia quadre de desposicions dispèptiques. Pren correctament el pit però rebutja les preses de fórmula artificial.

Després de dos dies de tractament antibiòtic parenteral a altes dosis, davant la persistència de la irritabilitat, es practica exploració diagnòstica