MOTIU DE VISITA A URGÈNCIES: Nena de 6 anys amb vòmits (de 3 a 6 diaris) i dolor abdominal de 3 dies d'evolució. Valorada per metgessa de capçalera fa 24 hores, descartant focalitat apendicular i recomanant tractament laxant amb Emportal/8hores i Microlax en 2 ocasions, que no sembla efectiu, fent la darrera deposició fa 3 dies. Consulten en continuar amb vòmits i cetonúria. Febre fins 38'5ºC els darrers dos dies, restant afebril les darreres 9 hores. Rebutja la ingesta sòlida. Sembla tolerar els líquids en petites quantitats.

ANTECEDENTS FAMILIARS: ambient epidemiològic familiar negatiu. Àvia i tieta materna amb antecedents d'ITU de repetició, la darrera amb episodi de pielonefritis . Àvia paterna antecedents d'ITU

ANTECEDENTS PERSONALS: sense interés. No antecedents quirúrgics. Vacunes al dia segons la família

AL·LÈRGIES CONEGUDES: cap
E. FÍSICA:

Temperatura Ax: 37'2ºC (antitèrmic 9 hores abans) / Pes: 23 Kg.
Estat general: regular
Hidratació: pell seca, especialment en palmells i plantes, sense signe del plec. Ullerosa.
Coloració: Normocolorejat. No exantemes ni petèquies.
ORL: Otoscòpia: normal..
Orofaringe: normal. No adenopaties significativs
Auscultació Cardíaca: Normal.
Auscultació Respiratòria: Normal. No dificultat respiratòria. No taquipnea. No sorolls afegits
Abdomen: Sense megàlies. Distés, amb certa defensa en hemiabdomen esquerra, semblant palpar efecte massa en hipogastri, on es localitza el màxim dolor. Punt de Mc Burney anodí. Signe de Psoas negatiu, Blumberg +/-. Peristaltisme disminuït.
Tacte rectal: ampolla rectal aparentment buida, amb escassa eliminació de restes fecals líquides.
PPL bilateral positiva
Sistema nerviós: Normal. No meningisme


EXPLORACIONS