EXPLORACIONS RADIOLÒGIQUES


RADIOLOGIA SIMPLE:
Radiologia simple tórax: silueta cardíaca sense alteracions, no s'evidencia condensació parenquimatosa, hemidiafragma esquerre elevat per distensió gàstrica i de nanses intestinals

Radiologia simple abdomen: efecte massa en zona pèlvica, amb desplaçament de la pneumatització intestinal i les restes fecals
cas_7_rx_abdomen.JPG

ECOGRAFIA ABDOMINAL:
Fetge,ronyons, bufeta biliar i melsa normal . Imatge qu í stica centreabdominal que ocupa bona part del abdomen amb tractes fibrosos interns fluctuans . S`observa nanses amb força aire amb peristaltisme present . No líquid lliure. No signes d`apendicitis
cas_7_ecografia.JPG

TC ABDOMINAL:
TC abdomen sense contrast
Gran masa quística de marges ben definits , que s`obra pas a nivell abdominal,de 13 x 11 cm i que ocupa bona part de l'abdomen especialment a nivell inferior, desplaçant estructures veÏnes . Fetge , ronyons i melsa normals . No s'observa líquid lliure. Nanses de budell amb força component aeri


DIAGNÒSTIC DIFERENCIAL

Duplicació intestinal
Quist d'epíplon
Quist mesentèric
Quist ovàric
Teratoma quístic
Quist de colèdoc
Quist renal pararenal
Quist hepàtic
Quist pancreàtic
Quist de l'urac
Hidrocele abdominoescrotal
Quist de LCR


DIAGNÒSTIC I EVOLUCIÓ

QUIST MESENTÈRIC sobreinfectat
Exèresi per laparoscòpi amb bona evolució


REFERÈNCIES EN LÍNIA
http://fabriciopolo.blogspot.com/2006/04/quiste-de-mesenterio_114506726141665430.html
http://bvs.sld.cu/revistas/ped/vol76_3_04/ped06304.htm
TEXTOS CIRURGIA
http://rs555.rapidshare.com/files/142515592/schwartzs_princeples_of_surgery_8ed-2006.pdb