QÜESTIONARI D'AUTOAVALUACIÓ


AAP - PREP 2007


Programa de formació continuada

Acadèmia Americana de Pediatria PREP


001 - Exantema
002 - Helicobacter pylori
003 - Convulsions neonatals
004 - Diarrea i vòmits
005 - Intoxicació per salicilats
006-
007-
008-
009-
010-